Spis treści

 

Wady zgody małżeńskiej - strona w przygotowaniu

 

  1. Pojęcie zgody małżeńskiej

  2. Wymagana wiedza

  3. Brak wystarczającego używania rozumu

  4. Poważny brak rozeznania oceniającego co do istotnych praw i obowiązków małżeńskich

  5. Psychiczna niezdolność do podjęcia i wypełniania istotnych obowiązków małżeńskich

  6. Błąd i podstęp

  7. Pozorna zgoda (symulacja)

  8. Zgoda warunkowa

  9. Przymus i bojaźń