Jak działamy?


Etapy realizacji zlecenia:

  • kontakt ze strony Zleceniodawcy (e-mail, telefon, SMS)

  • wstępna konsultacja – przedstawienie zakresu zlecenia

  • wycena zlecenia i wpłata zaliczki na rachunek bankowy BIEL-Biura

  • zebranie materiału do przygotowania dokumentu

  • redagowanie wstępnej wersji pisma

  • odczytanie wersji wstępnej i weryfikacja nieścisłości

  • ustalenie wersji finalnej pisma

  • wpłata pozostałej ustalonej kwoty

  • przekazanie dokumentu i zakończenie realizacji zlecenia