Pozostałe

Obok wniosków do sądów świeckich i trybunałów kościelnych nasze Biuro zredaguje na Państwa zlecenie m.in.:
  • wnioski, skargi i zażalenia do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta;
  • pisma interwencyjne w sprawie błędnie naliczonych płatności;
  • pisma do instytucji życia publicznego w sprawie wniosków obywatelskich;
  • wnioski o przyznanie orzeczenia niepełnosprawności i odwołanie od decyzji odmownej;
  • curriculum vitae, listy motywacyjne, szablony listów referencyjnych i polecających;
  • wzory listów ofertowych, teksty promocyjne, listy okolicznościowe (treść życzeń, powinszowań, listów gratulacyjnych, kondolencji itp.)
Powyższą listę prosimy potraktować jako stale uzupełnianą.
Zajmujemy się również korektą stylistyczną prac naukowych.
Zgodnie z naszym hasłem „Piszemy się na to!” nadamy państwa słowom formalny kształt z zachowaniem wszelkich norm, przepisów, kanonów i zasad.